ความหมายของตราประจำโรงเรียน

พระอาทิตย์ หมายถึง วัยเด็กที่สดใสมีความสุข มีพลังและศักยภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ในตัวเอง นำปัญญาส่องสว่างสู่สังคม

รอยยิ้มของพระอาทิตย์ หมายถึง การมีชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงของเด็กๆ ซึ่งความสุขเหล่านี้จะเป็นแหล่งสร้างและสะสมขุมพลังอันมหาศาลที่จะสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นกับเด็กอย่างเต็มที่ในอนาคต

แสงที่ส่องสว่างของพระอาทิตย์ หมายถึง พลังและศักยภาพของเด็กที่เปล่งประกายออกมา เป็นพลังแห่งอนาคต เป็นพลังแห่งความหวัง เป็นพลังแห่งความสันติ และเป็นพลังแห่งการพัฒนาที่ถาวรให้กับประเทศชาติบ้านเมือง

ดาวเคราะห์ทั้ง 6 ดวงหมายถึง การดำเนินชีวิต การเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6