ฝ่ายบริหาร 

อาจารย์สมชาย มานะไพศาลวรกุล

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

คุณครูเจริญตา รอดนิ่ม
(ครูดาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

คุณครูรัตนา บุญมา
(ครูกุ้ง)

คุณครูธุรการ

คุณครูน้ำทิพย์ มีสินทรัพย์
(ครูทิพย์)

คุณครูผู้สอน

คุณครูวิชุดา สนนิ่ม
(ครูแนน)

คุณครูผู้สอน

คุณครูศรายุทธ ทีปสิริจรรยา
(ครูมัส)

คุณครูผู้สอน

คุณครูธมนันท์ พินิจผดุงธรรม
(ครูยินยิน)

คุณครูธุรการ

คุณครูสุรีรัตน์ เทพณรงค์
(ครูพลอย)

คุณครูผู้สอน