ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “โครงการเพชรท่าเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2563

การเข้าร่วมโครงการ ทดสอบความสามารถ PRE-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การเเข่งขันเเบดมินตัน Web Junior Since Rank-21 Final Badminton Tournament 2021

การเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่าน เเข่งขัน kahoot ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเเข่งขัน TMC ครั้งที่9 ปีการศึกษา 2563

การเข้าร่วมโครงการสอบเเข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563

การเข้าร่วมทดสอบโครงการประเมินเเละพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ได้รางวัลทั้งวิชาคณิตศาสตร์เเละวิชาวิทยาศาสตร์

การประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2563

การเเข่งขันอินไลน์สปีดสเก็ตเเละสเก็ตสลาลมระดับเยาวชน จากการเข้าร่วมการเเข่งขันถึงรอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ณ ลานสเก็ตมังกี้โดม เกาะสมุย

การเข้าร่วมโครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP “คนเก่งระดับประเทศ ระดับภาคเเละระดับจังหวัด” ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) “NUD PREP TEST 2020” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมการเเข่งขันว่ายน้ำ RAMIL เทศบาลเมืองชุมเเสง สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ ฮอร์ส เขียนน้อย ครั้งที่ 4 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

การเข้าร่วมการเเข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร

การเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563

การได้คัดเลือกในการเป็น เง็กนึ่ง “เด็กผู้หญิงที่เป็นศิษย์รับใช้พระโพธิสัตว์กวนอิม” ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าเเม่ ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564

การเข้าร่วมการเเข่งขันแบดมินตันในการเเข่งขันของทาง ZATEE BADMINTON NAKHONSAWAN OPEN 2020