ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET
ได้ 100 คะแนนเต็มปีการศึกษา 2561

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

1.เด็กชายจิณณ์ เถื่อนถ้ำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

2.เด็กหญิงธีรกานต์ เตชาติวัฒน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

3.เด็กหญิงปุณิกา แย้มสังข์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ทางโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล (น้องแอนนี่)

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการทดสอบความรู้ 

NUD PREP TEST 2018 


เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนสำรองอันดับที่ 4 ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (SAIMC 2019)

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์

พี่นิค

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล  เหรียญเงินการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ธนพร วงศ์ชนะพิบูลย์

พี่ลิลลี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญเงินโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล      ผ่านเกณฑ์ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ช.ธนภัทร อัศวรัตน์

พี่เจมมี่

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล     ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์

พี่นิค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล     ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.ปริณาภา วิชัยโย

พี่ข้าวปุ้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล     ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล

พี่แอนนี่

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์

พี่นิค

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.จิณณ์ เถื่อนถ้ำ

พี่สไปร์ท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

วิชาวิทยาศาสตร์