ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2560

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

ปีการศึกษา 2560

ด.ช.ทองธารา สุเมธโชติเมธา

พี่ฟอร์จูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.จิณห์จุฑา ลิ้มจำรูญรัตน์

พี่ส้มจีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.บุรพร เรืองแจ่ม

พี่ใบหม่อน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.อณาญ์มิกา คุณาปราโมทย์

พี่เนเน่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.วชิรวุธ มั่นศิลป์

พี่วชิ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.กันณพงศ์ วังกระแสร์

พี่กัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์


ด.ญ.บุรพร เรืองแจ่ม

พี่ใบหม่อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ภูริ โรจน์สุวณิชกร

พี่ภูริ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.อณาญ์มิกา คุณาปราโมทย์

พี่เนเน่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.เจล่า ดวงแก้ว

พี่เจร่า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.อณาญ์มิกา คุณาปราโมทย์

พี่เนเน่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.บุรพร เรืองแจ่ม

พี่ใบหม่อน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.บุรพร เรืองแจ่ม

พี่ใบหม่อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67