ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

ปีการศึกษา 2559


ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การแข่งขันวิชาการนานาชาติ

ด.ช. รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

พี่พีม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ชนาธิป สัจสันตินุกูล

พี่เบสท์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ณภัทร เวชปรีชา

พี่เจแปน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ภูพาน เผ่าพงษ์จันทร์

พี่แมมมอธ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ยศพนธ์ แฝงพงษ์

พี่แมน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญทองการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.นทพัทธ์ เศรษฐอนุกูล

พี่แท๊ป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.เปมิกา กังวานเลิศปัญญา

พี่เปเป้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สสวท.)  วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ชนาธิป สัจสันตินุกูล

พี่เบสท์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช.นนทพัทธ์ เศรษฐอนุกูล

พี่แท๊ป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ   วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

พี่พีม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ช.ยศพนธ์ แฝงพงษ์

พี่เเมน

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

พี่พีม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.นนทพัทธ์ เศรษฐอนุกูล

พี่แท๊ป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

พี่พีม 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทบุคคลได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด.ช.ณภัทร เวชปรีชา

พี่เจแปน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

พี่พีม

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

พี่พีม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับภาคการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด.ญ.ณิชารีย์ ดีจักรวาล

พี่เอมี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคล ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับภาคการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี