ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

ปีการศึกษา 2558

ด.ช.สพล ไม้สนธิ์

พี่เต้น

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ปวริศร์ จันทรังสีวรกุล

พี่ตาต้า

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์   

ด.ช.วณัฐ ศรีฟ้า

พี่โบนัส

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.สพล ไม้สนธิ์

พี่เต้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.รักษิณา พิริยะศักดิ์จินดา

พี่จันทร์เจ้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.วณัฐ ศรีฟ้า

พี่โบนัส

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.สพล ไม้สนธิ์

พี่เต้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ      วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ปวริศร์ จันทรังสีวรกุล

พี่ตาต้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ      วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ชนิษฎา เตชาพิสุทธิ์

พี่พิณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ      วิชาภาษาไทย

ด.ช.วณัฐ ศรีฟ้า

พี่โบนัส

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาจีน

ด.ช.อนาวิล อิสลาม

พี่อนาวิล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.สพล ไม้สนธิ์

พี่เต้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.รักษิณา พิริยะศักดิ์จินดา

พี่จันทร์เจ้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์