ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

ปีการศึกษา 2557

ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.สรวิชญ์ เหรียญทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการเเข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์(สสวท.)  วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การเเข่งขันเพชรยอดมงกุฎ      วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยการเเข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.กิรณา สิงห์ขาว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยการเเข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ช.พศวีร์ แฝงพงษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การเเข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การเเข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.สรวิชญ์ เหรียญทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การเเข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.นันทณัฏฐ์ เดชครุฑ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64ในการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ประถมศึกษาและขับร้อง ประเภทซอด้วง