“กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ปีการศึกษา 2563″

ทางโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ได้กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่1 (ป.1-ป.3) การดำเนินกิจกรรมช่วงเช้าและช่วงบ่ายเด็กๆ ได้เข้าร่วมฐานผจญภัยความรู้ต่างๆมีทั้งความสนุกและความน่าตื่นเต้น เด็กๆ ต้องใช้ทักษะความกล้า ความคิด และความอดทน เพื่อที่จะฟันฝ่าฐานแต่ละฐาน


“กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564”

ทางโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

3 April 2021

“กิจกรรมวันภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2563 #gen10 “

ทางโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันภาคภูมิใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ใช้ธีมงานที่มีชื่อว่า “Life is a Roller coaster”

26 March 2021

“กิจกรรมจิบน้ำสมุนไพรสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563”

ทางโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมจิบน้ำสมุนไพรสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีคุณพ่อคุณแม่และคุณครูประจำชั้นได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแจ้งข่าวสารสำคัญจากทางโรงเรียน และการเตรียมความพร้อมในการเรียนของเด็กๆ ในระดับชั้นถัดไป

20 March 2021

“กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2563”

ทางโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประกวดมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนของเราได้อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและนำมาปฏิบัติใช้ได้ถูกต้อง

19 March 2021

“ดาราศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 2563”

ทางโรงเรียนของเรามีกิจกรรมดีๆ สนุกๆ พร้อมสาระความรู้เรื่องดาราศาสตร์มาให้เด็กๆ ยุวพัฒน์ของเราได้เรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง จากทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เด็กๆ ของเราสนุกสนานและตื่นเต้นมาก

“กิจกรรม YES DAY ประจำปีการศึกษา 2563”

ปีนี้เราใช้ธีมงานที่มีชื่อว่า “YESDAY NEW NORMAL” เพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้ของเด็กๆ ในรูปแบบใหม่ ปีนี้มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย แต่ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพิเศษในปีนี้คือ เด็กๆ ของเราจะได้เรียนรู้การซื้อของแบบออนไลน์ ที่ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมมากขึ้น และยังมีเหล่า YES DRIVER และ YES ADMIN คอยบริการเหล่านักช้อปปิ้งออนไลน์

5 March 2021